Kompletny

Kompletny

pełny pakiet funkcjonalności niezbędny do zarządzania firmą

Elastyczny

Elastyczny

rozwiązania uzupełniające (addony) tworzone przez partnerów