Dariusz Walczak – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych/Prokurent w JOY Maszyny Górnicze

„Duże możliwości analityczne i liczne funkcje raportowania w powiązaniu z systemem allertów w SAP Business One dają gwarancję dostępu do szeregu analiz dotyczących całego zinformatyzowanego obszaru przedsiębiorstwa.”

JOY Maszyny Górnicze