Sprzedaż

Sprzedaż

SAP Business One pozwala na całościową obsługę procesu sprzedaży i obsługi Klienta: od ustalania cen i przygotowania oferty do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Narzędzia CRM dostępne w ramach SAP Business One umożliwiają zarządzanie szansami i lejkiem sprzedaży oraz rejestrację i efektywne zarządzanie kontaktami z Partnerami Handlowymi. Automatyczne cenniki, wielowalutowość, obsługa rabatów (okresowych i ilościowych), monitowanie, obsługa umów ramowych i transakcji powtarzalnych oraz integracja z Microsoft Office pozwala na przyspieszenie procesów sprzedaży i zapewnienie klientom obsługi na wyższym poziomie.

WIĘCEJ